Ако сакате да станете дел од нашата Групација, Ве молиме пратете CV на овој e-mail sarantis@sarantis.com.mk, или пак пополнете го формуларот.

CV образец