Приватност

Нашата групација ги превзема сите потребни мерки и има воспоставено интерни процедури за да се обезбеди доверливост на привилегирани информации, како што е дефинирано со применливиот закон.

 

Покрај тоа, обврската за одржување на доверливоста, исто така, се однесува на консултанти или други надворешни партнери, и останува во сила дури и по крајот на нашиот бизнис однос.