Услови за користење

1. Посетителите / корисниците на страниците и услугите на веб-страната на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје, треба внимателно да ги прочитаат условите за користење на услугите на оваа веб-страна и во случај на несогласување со наведените услови НЕ СМЕАТ ДА ЈА ПОСЕТУВААТ ВЕБ СТРАНАТА. Во спротивно се смета дека корисниците ги прифаќаат истите услови без нивна согласност. Сите подстраници на оваа веб-страна се правно регулирани, освен за оние подстрани за кои не е наведено екслипицитно правно регулирање.


2. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА : При посетата на оваа веб-страна , посетителите / корисниците на страниците и услугите на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје прифаќаат дека употреба е на нивна сопствена одговорност и дека ниту една страна која е вклучена во создавањето и производството на услугите на оваа веб-страна не сносат никаква одговорност. Индикативно, но не и ограничено, се наведува дека компанијата не е одговорна за било каква директна , случајна, последователна или индиректна штета или за трошоци или расходи од било каков тип (вклучувајќи судски трошоци , експертски такси или други трошоци ), кои можат да произлезат директно или индиректно од користењето на услугите на оваа веб-страна како: симнување било каков материјал , текст, податоци, слики, видео или аудио фајлови, индикативно вклучувајќи, но и без ограничување, штета која може да  произлезе од вирус , компјутерски бубачки , човечка активност или пропуст, од било кој компјутерски систем , телефонска линија , компјутерски хардвер , софтвер, програмски дефект или било која друга грешка , пропуст или доцнење во пренос на податоци од компјутер или мрежна конекција .


3. САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје, без гаранција и без одговорност, на најдобар можен начин прави напор информациите и вкупната содржина на овој веб-сајт да се регулирани со максимална точност, јасност, навременост, комплетност и достапност. САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје во ниеден случај не превзема одговорност за било каква штета што може да настане од страна на корисниците на веб-страната.


4. Правата на интелектуална и индустриска сопственост: Целата содржина на оваа веб-страна вклучувајќи, индикативно, но без ограничување, текстови, имиња, имиња на марки, логоа, графики , дисплеи, фотографии, видео или аудио датотеки и, генерално, секаков вид на датотеки , претставуваат интелектуална сопственост на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје и се управувани од страна на националните и меѓународните одредби за интелектуална сопственост, со исклучок на јасно препознатливи права од трета страна . Затоа репродукција, објавување , копирање , чување , продажба, пренос, дистрибуција , издавање , извршување , симнувањето, превод и дополнување на било кој начин , делумно или целосно се експлицитно забранети без експлицитна претходна согласност на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје, освен ако не е поинаку наведено. Корисниците / посетителите прифаќаат дека целосната содржина на овој веб-сајт е авторско право или интелектуална сопственост на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје, или на трети страни (користење под лиценциран договор ) и затоа неовластено користење може да доведе до наметнување на парична казна.


5. Посетителите / корисниците на услугите на оваа веб-страна мора да ги почитуваат одредбите на грчките, европските и меѓународните законски акти и соодветни легислативи кои го регулираат телекомуникацискиот сообраќај, воздржувајќи се од било какво незаконско и навредливо користење на содржини и услуги на оваа веб-страна. Секоја штета што може да се предизвика на самата веб-страна, што произлегува од лоша или неправилна употреба од страна на корисниците/посетителите, експлицитно паѓа на товар на корисниците/ посетителите.


6. Незаконско и неприкладно однесување: Посетителите / корисниците на услугите на оваа веб-страна не смеат да објавуваат или пренесуваат на оваа веб-страна порнографски, непристојни, нерелигиозни, клевети, навредливи, заканувачки, нелегални или други материјали , или да охрабрат однесување кое би можело да претставува кривично дело, да предизвика граѓанска одговорност, или пак на било кој начин да доведе до кршење на законот. САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје или било која друга страна која е вклучена во создавањето и производството на оваа  веб-страна, може да го следи и ревидира сообраќајот на веб-страната. САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје и сите страни вклучени во создавањето, производството на оваа веб-страна се откажуваат до било каква одговорност која може да настане од содржината вклучувајќи индикативно, но без ограничување, тврдења за клевета, навреда, богохулство, криминално однесување или кршење на авторските права.


7.  Иако овој веб-сајт веројатно може да биде поврзан и со други веб-сајтови, не сме одговорни за содржината и услугите на другите веб-сајтови кои се наведени преку хиперлинкови или банери, ниту пак е нивната достапност загарантирана. САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје се оградува од било каква директно или индиректно одобрување, поддршка, врска, спонзорство или партнерство со линкувани веб-сајтови освен ако тоа е експлицитно наведено. Со посета на овој веб-сајт, посетителот / корисникот на овој веб-сајт прифаќа дека САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје не е одговорен за било какви проблеми кои можат да произлезат за време на посетата / употреба на веб-сајтови кои преку линкови се поврзуваат до овој веб-сајт, а кои се во исклучива одговорност на соодветните веб-сајтови.


8. Ревизија на сегашните услови за користење: САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје го задржува правото да ги ревидира сегашните законски информации во секое време и за било која причина, без претходно известување или обврска. Корисници / посетители треба да ги проверат евентуалните промени секој пат и доколку продолжат со користење на веб-сајтот се смета дека тие га прифатиле измените и дополнувањата на одредбите и условите. Во спротивно тие треба да се воздржат од користење / посета на овој веб-сајт.


9. Законот кој се применува: Овој посебен договор за користење е регулиран со одредбите на грчкиот закон, правилата и уредувањето на европското право и релевантните меѓународни прописи и е устроена во согласност со правилата на добрата волја, деловна етика и финансиската и општествена намена на правата. Ако одредбата се смета спротивна на законот и затоа не валиден или voidable (избегнат), што ipso jure (со самиот закон), престанува да биде во сила, без да влијае на валидноста на останатите услови. Никакви измени на условите на овој договор нема да бидат земени во предвид и ќе претставува дел од таквите, ако таквиот  амандман не е изразен во писмена форма и инкорпорирани во истиот. Суд кој е одговорен за можните разлики кои произлегуваат од наведените договори се судовите на Атина.


10. Управувањето и заштита на личните податоци на посетителите / корисниците на овој веб-сајт е подлежи на условите на оваа секција и релевантните одредби од грчкиот закон (Закон 2472/1997 дополнета со Одлуките на претседателот на Грција за заштита на податоците, Претседателски Декрети 207/1998 и 79/2000 и член 8 од Законот 2819/2000) и Европскиот Закон (ЕУ директива 95/46/EC и 97/66/EC). Секоја можна иднина релевантната регулатива ќе претставува предмет на овој дел. Ако посетителот / корисникот не се согласувaат со условите за заштита на личните податоци кои се вклучени во овој дел, тогаш тој / таа не треба да ги користи услугите на овој веб-сајт. Сегашниот вебсајт бара посетители / корисници да ги достават своите лични податоци. Посетителот / корисникот експлицитно се согласува со користењето на неговите / нејзините лични информации од САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје за промотивни или рекламни цели. Веб-сајт се грижи за личните карактеристики на Вашите податоци и не може да открие таквите информации на трети лица (освен ако утврдени со закон и само кон регулаторните тела). Вебсајтот одржува датотеки со лични информации кои се испраќаат од страна на посетителите / корисниците исклучиво за комуникациски цели, статистички цели и за цел подобрување на услугите и дел или сите за информации кои може да бидат обработени за статистички цели, за истражување на пазарот или за подобрување на безбедноста на услугите, како и за промотивни или рекламни цели. Посетители / корисници може да се јавите на релевантниот оддел по телефон во + 389 2 2700 551 или на адреса на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје (Бул. Борис Трајковски 113, Скопје- Македонија), со цел да се утврди постоењето на неговите / нејзините лични податоци и да побара корекција, измена или бришење на таквите.


11. Сегашната веб страната користи "cookies", технологија која се користи за да се идентификуваат специфични услуги и страници на овој вебсајт за посетителот / корисникот. Cookies се мали текстуални датотеки (4 KB најмногу) кои можат да бидат зачувани на хард дискот на секој посетител / корисник без стекнување информации за било кој документ или датотека од компјутерот на корисникот. Cookies се користат за да се олесни пристапот на посетителот / корисникот до специфични страници и услуги на овој веб-сајт или за статистички цели. Посетителот / корисникот може да го поставите неговиот / нејзиниот серверот на начин така што да биди известен кога cookies се користат за специфични страници / услуги на овој веб-сајт и да ја поставите опцијата да не се дозволи прифаќање на употребата на cookies.


12. За корисниците под 18 години, со претходна согласност од родителите / старателите се смета како што е дадена согласност во секој случај на лични информации кои се дадени на веб-сајтот на САРАНТИС СКОПЈЕ ДООЕЛ- Скопје.
Колачињата се важни за непречено извршување на страницата и за подобрување на вашето онлајн искуство. Кликнете "Прифати" за да продолжите или изберете "Дознај повеќе" за да ги видите деталните описи на колачињата.
Дознај повеќе Accept Cookies